Termeni si conditii

Termeni si conditii > Confidentialitate

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal S.C. ADIRA PRESTSERV S.R.L., este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat cu nr. 703182969938 din 22.05.2018;

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele companiei S.C. ADIRA PRESTSERV S.R.L., date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedura prelucrarii de date;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite prin procedura interna de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces).

Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii S.C. ADIRA PRESTSERV S.R.L., (conform codului CAEN).

Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

• Dreptul la informare Cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile S.C. ADIRA PRESTSERV S.R.L., se obliga sa informeze persoana vizata cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea datelor este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza, existenta drepturilor de care persoana vizata dispune in temeiul legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere.

• Dreptul de acces la date

Persoanele vizate au dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele pe care le primesc sunt sau nu sunt prelucrate. Operatorul de date este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: Informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; Comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; Informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; Informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; Informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal detinut de Autoritatea de supraveghere.

• Dreptul de interventie asupra datelor

Persoanele vizate au dreptul de a obtine in baza unei cereri intocmita in forma scrisa, semnata si datata, in mod gratuit: Rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001. Notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform situatiilor de mai sus. In acest sens, S.C. ADIRA PRESTSERV S.R.L., se obliga sa comunice masurile luate precum si daca este cazul numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal in orice moment prin notificare scrisa. Toate documentele stocate digital si/sau print vor fi distruse iremediabil in termen de 30 de zile.

• Dreptul de opozitie

Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere scrisa semnata si datata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care le vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individual

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale reprezinta dreptul persoanelor vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta acesteia, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dvs., precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte. In vederea realizarii acestor drepturi acordate prin dispozitiile legale, trebuie sa adresati o cerere scrisa semnata si datata Operatorului de Date.

• Dreptul de a se adresa justitiei

Persoana vizata are dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoana apelata va trebui sa faca o cerere scrisa catre S.C. ADIRA PRESTSERV S.R.L., la adresa din Str Moldovei, nr.1, Cluj-Napoca, Jud.Cluj. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.